Tokoh Islam Dunia


Tokoh-tokoh Islam Dunia

Dibawah ini adalah tokoh islam dari zaman Kekhalifahan hingga Murid-Muridnya atba’ Tabi’it Tabi’in :

gambar-tokoh-islam

gambar tokoh islam

1. Khalifah ar-Rasyidin :

Abu Bakr Ash-Shiddiq

Umar bin Al-Khaththab

Utsman bin Affan

Ali bin Abi Thalib

2. Al-Abadillah :

Ibnu Umar

Ibnu Abbas

Ibnu Az-Zubair

Ibnu Amr

Ibnu Mas’ud

Aisyah binti Abubakar

Ummu Salamah

Zainab bint Jahsy

Anas bin Malik

Zaid bin Tsabit

Abu Hurairah

Jabir bin Abdillah

Abu Sa’id Al-Khudri

Mu’adz bin Jabal

Abu Dzarr al-Ghifari

Sa’ad bin Abi Waqqash

Abu Darda’

3. Para Tabi’in :

Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H

Urwah bin Zubair wafat 99 H

Sa’id bin Jubair wafat 95 H

Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H

Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H

Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H

Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H

Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq

Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H

Muhammad bin Sirin wafat 110 H

Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H

Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H

Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H

Ikrimah wafat 105 H

Asy Sya’by wafat 104 H

Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H

Aqamah wafat 62 H

4. Para Tabi’ut tabi’in :

Malik bin Anas wafat 179 H

Al-Auza’i wafat 157 H

Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H

Sufyan bin Uyainah wafat 193 H

Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H

Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H

Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H

5. Atba’ Tabi’it Tabi’in : Setelah para tabi’ut tabi’in :

Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H

Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H

Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H

Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H

Imam Syafi’i wafat 204 H

6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :

Ahmad bin Hambal wafat 241 H

Yahya bin Ma’in wafat 233 H

Ali bin Al-Madini wafat 234 H

Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H

Ibnu Rahawaih Wafat 238 H

Ibnu Qutaibah Wafat 236 H

7. Kemudian murid-muridnya seperti :

Al-Bukhari wafat 256 H

Muslim wafat 271 H

Ibnu Majah wafat 273 H

Abu Hatim wafat 277 H

Abu Zur’ah wafat 264 H

Abu Dawud : wafat 275 H

At-Tirmidzi wafat 279

An Nasa’i wafat 234 H

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Tokoh Islam dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s